• Naziv: IVAN ANIĆ-MATIĆ
  • Naselje: Knin, 22300
  • Grad/Općina: Knin
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN ANIĆ-MATIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 106,83 HRK 427,60 HRK
IVAN ANIĆ-MATIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 511,29 HRK 2.897,13 HRK
IVAN ANIĆ-MATIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 690,03 HRK 766,54 HRK
IVAN ANIĆ-MATIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 468,01 HRK 503,51 HRK
IVAN ANIĆ-MATIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 253,66 HRK 912,56 HRK
Ukupno 2.029,82 HRK 5.507,34 HRK