• Naziv: DENIS BUKVIĆ
  • Naselje: Vranojelje, 42253
  • Grad/Općina: Bednja
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DENIS BUKVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 125,22 HRK 501,25 HRK
DENIS BUKVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 263,76 HRK 1.494,49 HRK
DENIS BUKVIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 751,07 HRK 674,09 HRK
DENIS BUKVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 681,28 HRK 756,65 HRK
DENIS BUKVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 440,17 HRK 496,36 HRK
DENIS BUKVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 323,06 HRK 1.070,54 HRK
Ukupno 2.584,56 HRK 4.993,38 HRK