• Naziv: JOSIĆ ANAMARIJA
  • Naselje: Petrinja, 44250
  • Grad/Općina: Petrinja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOSIĆ ANAMARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 221,08 HRK 884,85 HRK
JOSIĆ ANAMARIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 465,55 HRK 2.638,24 HRK
JOSIĆ ANAMARIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.163,09 HRK 2.439,21 HRK
JOSIĆ ANAMARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.202,71 HRK 1.335,72 HRK
JOSIĆ ANAMARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 776,99 HRK 876,14 HRK
JOSIĆ ANAMARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 570,28 HRK 1.889,86 HRK
Ukupno 5.399,70 HRK 10.064,02 HRK