• Naziv: STIPO KOKANOVIĆ
  • Naselje: Korduševci, 35211
  • Grad/Općina: Bukovlje
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STIPO KOKANOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 184,08 HRK 736,55 HRK
STIPO KOKANOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.001,12 HRK 1.111,82 HRK
STIPO KOKANOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 646,72 HRK 729,29 HRK
STIPO KOKANOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 474,72 HRK 1.573,09 HRK
Ukupno 2.306,64 HRK 4.150,75 HRK