• Naziv: DETIĆ LJILJANA
  • Naselje: Poljana Biškupečka, 42201
  • Grad/Općina: Varaždin
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DETIĆ LJILJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 122,08 HRK 488,48 HRK
DETIĆ LJILJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 57,86 HRK 327,91 HRK
DETIĆ LJILJANA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 731,96 HRK 656,89 HRK
DETIĆ LJILJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 664,00 HRK 737,39 HRK
DETIĆ LJILJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 428,93 HRK 483,67 HRK
DETIĆ LJILJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 314,80 HRK 1.043,24 HRK
Ukupno 2.319,63 HRK 3.737,58 HRK