• Naziv: DALIBOR KOPUN
  • Naselje: Čazma, 43240
  • Grad/Općina: Čazma
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DALIBOR KOPUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 271,61 HRK 1.086,90 HRK
DALIBOR KOPUN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 571,84 HRK 3.240,62 HRK
DALIBOR KOPUN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.628,58 HRK 1.461,70 HRK
DALIBOR KOPUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.477,38 HRK 1.640,74 HRK
DALIBOR KOPUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 954,34 HRK 1.076,19 HRK
DALIBOR KOPUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 700,54 HRK 2.321,41 HRK
Ukupno 5.604,29 HRK 10.827,56 HRK