• Naziv: KATARINA JALŽABETIĆ
  • Naselje: Erdovec, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KATARINA JALŽABETIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 509,96 HRK 2.040,85 HRK
KATARINA JALŽABETIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.773,96 HRK 3.080,66 HRK
KATARINA JALŽABETIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.791,95 HRK 2.020,75 HRK
KATARINA JALŽABETIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.315,31 HRK 4.358,74 HRK
KATARINA JALŽABETIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.290,78 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.681,96 HRK 11.501,00 HRK