• Naziv: RIFET HUREM
  • Naselje: Rajevo Selo, 32261
  • Grad/Općina: Drenovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RIFET HUREM EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 463,33 HRK 1.854,17 HRK
RIFET HUREM EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 976,92 HRK 5.535,68 HRK
RIFET HUREM EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.520,16 HRK 2.798,88 HRK
RIFET HUREM EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.628,05 HRK 1.835,90 HRK
RIFET HUREM EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.194,99 HRK 3.960,00 HRK
Ukupno 6.783,45 HRK 15.984,63 HRK