• Naziv: HABIJANOVIĆ MIHAEL
  • Naselje: Sveti Petar Čvrstec, 48260
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HABIJANOVIĆ MIHAEL EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 364,80 HRK 1.460,02 HRK
HABIJANOVIĆ MIHAEL EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.531,65 HRK 1.727,28 HRK
HABIJANOVIĆ MIHAEL EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.984,44 HRK 2.203,83 HRK
HABIJANOVIĆ MIHAEL EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.455,13 HRK 1.640,89 HRK
HABIJANOVIĆ MIHAEL EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 183,80 HRK 183,80 HRK
HABIJANOVIĆ MIHAEL EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 940,96 HRK 3.118,19 HRK
HABIJANOVIĆ MIHAEL Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.106,17 HRK 10.334,01 HRK