• Naziv: STJEPAN CINČIĆ
  • Naselje: Hum Stubički, 49245
  • Grad/Općina: Gornja Stubica
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STJEPAN CINČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 191,11 HRK 764,68 HRK
STJEPAN CINČIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 402,31 HRK 2.279,87 HRK
STJEPAN CINČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.039,42 HRK 1.154,32 HRK
STJEPAN CINČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 671,42 HRK 757,11 HRK
STJEPAN CINČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 492,84 HRK 1.633,17 HRK
Ukupno 2.797,10 HRK 6.589,15 HRK