• Naziv: SOLIS DIEM D.O.O.
  • Naselje: Živković Kosa, 47220
  • Grad/Općina: Vojnić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SOLIS DIEM D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 994,21 HRK 5.633,88 HRK
SOLIS DIEM D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 65,21 HRK 260,83 HRK
SOLIS DIEM D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 137,27 HRK 777,75 HRK
SOLIS DIEM D.O.O. EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2016 390,86 HRK 350,81 HRK
SOLIS DIEM D.O.O. EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 354,55 HRK 393,77 HRK
SOLIS DIEM D.O.O. EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 229,03 HRK 258,31 HRK
SOLIS DIEM D.O.O. EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 168,10 HRK 557,13 HRK
Ukupno 2.339,23 HRK 8.232,48 HRK