• Naziv: DUJO MATIJEVIĆ
  • Naselje: Gračac, 23440
  • Grad/Općina: Gračac
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUJO MATIJEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 537,41 HRK 2.150,86 HRK
DUJO MATIJEVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 2.133,92 HRK 12.092,14 HRK
DUJO MATIJEVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.923,41 HRK 3.246,70 HRK
DUJO MATIJEVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.888,50 HRK 2.129,60 HRK
DUJO MATIJEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.386,25 HRK 4.593,66 HRK
Ukupno 8.869,49 HRK 24.212,96 HRK