• Naziv: IVANA ŠARIĆ
  • Naselje: Majur, 44433
  • Grad/Općina: Majur
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANA ŠARIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 395,44 HRK 1.582,41 HRK
IVANA ŠARIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 836,66 HRK 4.741,03 HRK
IVANA ŠARIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.371,63 HRK 2.128,06 HRK
IVANA ŠARIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.149,73 HRK 2.388,70 HRK
IVANA ŠARIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.402,63 HRK 1.567,35 HRK
IVANA ŠARIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.007,21 HRK 3.379,12 HRK
Ukupno 8.163,30 HRK 15.786,67 HRK