• Naziv: NIKOLINA BURGER
  • Naselje: Lovas, 32237
  • Grad/Općina: Lovas
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLINA BURGER EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 570,05 HRK 2.281,27 HRK
NIKOLINA BURGER EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 4.683,02 HRK 5.280,82 HRK
NIKOLINA BURGER EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.418,16 HRK 3.067,89 HRK
NIKOLINA BURGER EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.100,76 HRK 3.443,54 HRK
NIKOLINA BURGER EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.003,09 HRK 2.258,80 HRK
NIKOLINA BURGER EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.470,27 HRK 4.872,15 HRK
Ukupno 15.245,35 HRK 21.204,47 HRK