• Naziv: DRAGUTIN GAŠPAR
  • Naselje: Police, 49290
  • Grad/Općina: Klanjec
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGUTIN GAŠPAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 149,53 HRK 598,49 HRK
DRAGUTIN GAŠPAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 314,89 HRK 1.784,23 HRK
DRAGUTIN GAŠPAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 813,45 HRK 903,35 HRK
DRAGUTIN GAŠPAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 525,48 HRK 592,53 HRK
DRAGUTIN GAŠPAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 385,74 HRK 1.278,16 HRK
Ukupno 2.189,09 HRK 5.156,76 HRK