• Naziv: MILAKOVIĆ MIROSLAV
  • Naselje: Ljubina, 44437
  • Grad/Općina: Dvor
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILAKOVIĆ MIROSLAV EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 5.896,38 HRK 33.412,82 HRK
MILAKOVIĆ MIROSLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.228,24 HRK 4.915,41 HRK
MILAKOVIĆ MIROSLAV EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 2.586,22 HRK 14.655,16 HRK
MILAKOVIĆ MIROSLAV EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 5.366,21 HRK 6.051,16 HRK
MILAKOVIĆ MIROSLAV EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 7.365,17 HRK 6.610,35 HRK
MILAKOVIĆ MIROSLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 6.681,14 HRK 7.419,83 HRK
MILAKOVIĆ MIROSLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.316,01 HRK 4.866,95 HRK
MILAKOVIĆ MIROSLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.167,96 HRK 10.498,12 HRK
Ukupno 36.607,33 HRK 88.429,80 HRK