• Naziv: BOŠKOVIĆ JURAJ
  • Naselje: Selca, 21425
  • Grad/Općina: Selca
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOŠKOVIĆ JURAJ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 126,88 HRK 507,64 HRK
BOŠKOVIĆ JURAJ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 187,79 HRK 1.064,26 HRK
BOŠKOVIĆ JURAJ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 709,10 HRK 787,54 HRK
BOŠKOVIĆ JURAJ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 458,13 HRK 516,62 HRK
BOŠKOVIĆ JURAJ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 730,61 HRK
BOŠKOVIĆ JURAJ EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.075,57 HRK
BOŠKOVIĆ JURAJ Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2016 3.500,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.981,90 HRK 4.682,24 HRK