• Naziv: BOŽIDAR IVOK
  • Naselje: Čeglje, 10450
  • Grad/Općina: Jastrebarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOŽIDAR IVOK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 486,95 HRK 1.948,81 HRK
BOŽIDAR IVOK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.648,82 HRK 2.941,68 HRK
BOŽIDAR IVOK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.711,14 HRK 1.929,55 HRK
BOŽIDAR IVOK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.255,99 HRK 4.162,12 HRK
Ukupno 6.102,90 HRK 10.982,16 HRK