• Naziv: ŽUPA SVETE BARBARE DJEVICE I MUČENICE
  • Naselje: Carevdar, 48263
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽUPA SVETE BARBARE DJEVICE I MUČENICE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 182,78 HRK 731,43 HRK
ŽUPA SVETE BARBARE DJEVICE I MUČENICE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 994,17 HRK 1.104,10 HRK
ŽUPA SVETE BARBARE DJEVICE I MUČENICE EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 642,21 HRK 724,24 HRK
ŽUPA SVETE BARBARE DJEVICE I MUČENICE EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 471,44 HRK 1.562,15 HRK
Ukupno 2.290,60 HRK 4.121,92 HRK