• Naziv: MIHAEL ROGINEK
  • Naselje: Jales Breznički, 42226
  • Grad/Općina: Breznica
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIHAEL ROGINEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 136,76 HRK 547,27 HRK
MIHAEL ROGINEK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 287,94 HRK 1.631,76 HRK
MIHAEL ROGINEK EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 820,03 HRK 713,93 HRK
MIHAEL ROGINEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 743,89 HRK 826,14 HRK
MIHAEL ROGINEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 480,53 HRK 541,92 HRK
MIHAEL ROGINEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 352,72 HRK 1.168,92 HRK
Ukupno 2.821,87 HRK 5.429,94 HRK