• Naziv: MAURIĆ GUERINA
  • Naselje: Prhati, 52207
  • Grad/Općina: Barban
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAURIĆ GUERINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 217,94 HRK 872,08 HRK
MAURIĆ GUERINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 313,91 HRK 1.778,99 HRK
MAURIĆ GUERINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.185,36 HRK 1.316,46 HRK
MAURIĆ GUERINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 765,75 HRK 863,52 HRK
MAURIĆ GUERINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 562,02 HRK 1.862,58 HRK
Ukupno 3.044,98 HRK 6.693,63 HRK