• Naziv: KOVAČEVIĆ MIHOVIL
  • Naselje: Novska, 44330
  • Grad/Općina: Novska
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOVAČEVIĆ MIHOVIL EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 67,73 HRK 271,07 HRK
KOVAČEVIĆ MIHOVIL EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 142,66 HRK 808,21 HRK
KOVAČEVIĆ MIHOVIL EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 693,60 HRK 693,60 HRK
KOVAČEVIĆ MIHOVIL EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2016 406,15 HRK 364,57 HRK
KOVAČEVIĆ MIHOVIL EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 368,46 HRK 409,21 HRK
KOVAČEVIĆ MIHOVIL EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 238,05 HRK 268,40 HRK
KOVAČEVIĆ MIHOVIL EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 174,75 HRK 578,99 HRK
Ukupno 2.091,40 HRK 3.394,05 HRK