• Naziv: DANIJEL KUTEROVAC
  • Naselje: Ogulin, 47300
  • Grad/Općina: Ogulin
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DANIJEL KUTEROVAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 756,65 HRK 3.028,22 HRK
DANIJEL KUTEROVAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.688,94 HRK 9.570,74 HRK
DANIJEL KUTEROVAC EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 6.333,70 HRK 7.142,34 HRK
DANIJEL KUTEROVAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.116,03 HRK 1.703,64 HRK
DANIJEL KUTEROVAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.301,68 HRK 866,20 HRK
DANIJEL KUTEROVAC EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 919,00 HRK 919,00 HRK
DANIJEL KUTEROVAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.951,64 HRK 2.323,37 HRK
DANIJEL KUTEROVAC Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 3.226,96 HRK 0,00 HRK
Ukupno 21.294,60 HRK 25.553,51 HRK