• Naziv: ĐUREC IVAN
  • Naselje: Kamešnica, 48269
  • Grad/Općina: Kalnik
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐUREC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 12,63 HRK 1.774,52 HRK
ĐUREC IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.156,57 HRK 3.559,51 HRK
ĐUREC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.988,02 HRK 2.678,86 HRK
ĐUREC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.126,55 HRK 2.398,00 HRK
ĐUREC IVAN EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 28,10 HRK 367,60 HRK
ĐUREC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 53,48 HRK 3.789,99 HRK
ĐUREC IVAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 2.581,70 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.947,05 HRK 14.568,48 HRK