• Naziv: ALEN KASAP
  • Naselje: Sunja, 44210
  • Grad/Općina: Sunja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ALEN KASAP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 216,03 HRK 864,44 HRK
ALEN KASAP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 454,78 HRK 2.577,24 HRK
ALEN KASAP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.174,88 HRK 1.304,84 HRK
ALEN KASAP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 759,02 HRK 855,88 HRK
ALEN KASAP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 557,13 HRK 1.846,22 HRK
Ukupno 3.161,84 HRK 7.448,62 HRK