• Naziv: PETAR RELJANOVIĆ
  • Naselje: Otavice, 22322
  • Grad/Općina: Ružić
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETAR RELJANOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 276,04 HRK 1.104,78 HRK
PETAR RELJANOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 581,27 HRK 3.293,99 HRK
PETAR RELJANOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.501,69 HRK 1.667,72 HRK
PETAR RELJANOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 970,09 HRK 1.093,93 HRK
PETAR RELJANOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 712,01 HRK 2.359,63 HRK
Ukupno 4.041,10 HRK 9.520,05 HRK