• Naziv: PEŠUT MILAN
  • Naselje: Janja Gora, 47304
  • Grad/Općina: Plaški
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PEŠUT MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 393,54 HRK 1.574,69 HRK
PEŠUT MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.785,50 HRK 10.117,73 HRK
PEŠUT MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.446,09 HRK 2.716,55 HRK
PEŠUT MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.580,19 HRK 1.781,93 HRK
PEŠUT MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.014,88 HRK 3.363,12 HRK
Ukupno 7.220,20 HRK 19.554,02 HRK