• Naziv: GRADIŠTANAC IVICA
  • Naselje: Semeljci, 31402
  • Grad/Općina: Semeljci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRADIŠTANAC IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 267,10 HRK 1.069,01 HRK
GRADIŠTANAC IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.453,07 HRK 1.613,68 HRK
GRADIŠTANAC IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 938,67 HRK 1.058,46 HRK
GRADIŠTANAC IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 689,00 HRK 2.283,18 HRK
Ukupno 3.347,84 HRK 6.024,33 HRK