• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ledine Klanječke, 49290
  • Grad/Općina: Klanjec
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 159,80 HRK 639,56 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 0,00 HRK 596,64 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 968,50 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 621,17 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.355,05 HRK
Ukupno 159,80 HRK 4.180,92 HRK