• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Koprivnica, 48000
  • Grad/Općina: Koprivnica
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 70,94 HRK 283,84 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 385,82 HRK 428,55 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 249,29 HRK 281,09 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 182,93 HRK 606,29 HRK
Ukupno 888,98 HRK 1.599,77 HRK