• Naziv: BOŽO JASNIĆ
  • Naselje: Jasnić Brdo, 47242
  • Grad/Općina: Krnjak
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOŽO JASNIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 237,19 HRK 949,25 HRK
BOŽO JASNIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 508,55 HRK 2.918,68 HRK
BOŽO JASNIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.334,24 HRK 1.477,72 HRK
BOŽO JASNIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 904,80 HRK 971,26 HRK
BOŽO JASNIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 569,57 HRK 2.025,51 HRK
Ukupno 3.554,35 HRK 8.342,42 HRK