• Naziv: BARICA JAGARINEC
  • Naselje: Sudovec, 42220
  • Grad/Općina: Novi Marof
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BARICA JAGARINEC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 168,71 HRK 675,24 HRK
BARICA JAGARINEC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 378,51 HRK 2.144,54 HRK
BARICA JAGARINEC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 977,73 HRK 1.085,82 HRK
BARICA JAGARINEC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 631,59 HRK 712,24 HRK
BARICA JAGARINEC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 435,20 HRK 1.442,21 HRK
Ukupno 2.591,74 HRK 6.060,05 HRK