• Naziv: GORAN AUSEC
  • Naselje: Punitovci, 31424
  • Grad/Općina: Punitovci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GORAN AUSEC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 158,85 HRK 635,95 HRK
GORAN AUSEC EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.088,88 HRK 977,27 HRK
GORAN AUSEC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 987,75 HRK 1.096,99 HRK
GORAN AUSEC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 638,09 HRK 719,58 HRK
GORAN AUSEC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 409,82 HRK 1.358,12 HRK
Ukupno 3.283,39 HRK 4.787,91 HRK