• Naziv: MILKA SAVATOVIĆ
  • Naselje: Oraovac, 53250
  • Grad/Općina: Donji Lapac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILKA SAVATOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 106,49 HRK 426,03 HRK
MILKA SAVATOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 571,99 HRK 3.240,92 HRK
MILKA SAVATOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 783,56 HRK 870,17 HRK
MILKA SAVATOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 506,14 HRK 570,81 HRK
MILKA SAVATOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 274,59 HRK 910,00 HRK
Ukupno 2.242,77 HRK 6.017,93 HRK