• Naziv: PRPIĆ IVAN
  • Naselje: Veljun Primorski, 53271
  • Grad/Općina: Senj
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PRPIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 522,12 HRK 2.089,47 HRK
PRPIĆ IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 2.072,99 HRK 11.747,09 HRK
PRPIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.840,01 HRK 3.154,04 HRK
PRPIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.834,60 HRK 2.068,83 HRK
PRPIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.346,66 HRK 4.462,55 HRK
Ukupno 8.616,38 HRK 23.521,98 HRK