• Naziv: ANTE SAMAC
  • Naselje: Bilice, 22000
  • Grad/Općina: Bilice
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTE SAMAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 117,57 HRK 470,52 HRK
ANTE SAMAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 282,93 HRK 1.603,09 HRK
ANTE SAMAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 730,81 HRK 811,69 HRK
ANTE SAMAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 472,12 HRK 532,36 HRK
ANTE SAMAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 303,26 HRK 1.004,79 HRK
Ukupno 1.906,69 HRK 4.422,45 HRK