• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Medulin, 52203
  • Grad/Općina: Medulin
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 2.852,13 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.852,13 HRK 0,00 HRK