• Naziv: TRGOKONT D.O.O.
  • Naselje: valbandon, 52212
  • Grad/Općina: Fažana
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TRGOKONT D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 382,77 HRK 2.169,24 HRK
TRGOKONT D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 61,23 HRK 244,93 HRK
TRGOKONT D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 147,23 HRK 834,41 HRK
TRGOKONT D.O.O. EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2016 419,38 HRK 376,42 HRK
TRGOKONT D.O.O. EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 380,39 HRK 422,51 HRK
TRGOKONT D.O.O. EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 245,77 HRK 277,11 HRK
TRGOKONT D.O.O. EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 157,86 HRK 523,11 HRK
Ukupno 1.794,63 HRK 4.847,73 HRK