• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donji Pustakovec, 40323
  • Grad/Općina: Donji Kraljevec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 110,77 HRK 443,30 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 602,62 HRK 669,20 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 354,78 HRK 400,11 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 285,75 HRK 946,85 HRK
Ukupno 1.353,92 HRK 2.459,46 HRK