• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ivanić-Grad, 10310
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 54,05 HRK 216,34 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 272,85 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 499,87 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 446,03 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 489,23 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 333,05 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 303,00 HRK
Ukupno 54,05 HRK 2.560,37 HRK