• Naziv: KATA MILETIĆ
  • Naselje: Sveti Rok, 53244
  • Grad/Općina: Lovinac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KATA MILETIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 512,56 HRK 2.051,33 HRK
KATA MILETIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 4.677,77 HRK 26.507,31 HRK
KATA MILETIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 755,12 HRK 851,52 HRK
KATA MILETIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 6.505,70 HRK 7.224,97 HRK
KATA MILETIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.772,56 HRK 4.254,16 HRK
KATA MILETIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.322,04 HRK 4.381,06 HRK
Ukupno 17.545,75 HRK 45.270,35 HRK