• Naziv: DANIJELA ROSMAN
  • Naselje: Prekopakra, 34550
  • Grad/Općina: Pakrac
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DANIJELA ROSMAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 178,27 HRK 713,54 HRK
DANIJELA ROSMAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 375,44 HRK 2.127,33 HRK
DANIJELA ROSMAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.250,33 HRK 1.409,95 HRK
DANIJELA ROSMAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 969,86 HRK 385,65 HRK
DANIJELA ROSMAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 626,54 HRK 235,77 HRK
DANIJELA ROSMAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 459,89 HRK 524,71 HRK
Ukupno 3.860,33 HRK 5.396,95 HRK