• Naziv: E PLURIBUS UNUM D.O.O.
  • Naselje: Pula, 52100
  • Grad/Općina: Pula
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
E PLURIBUS UNUM D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 99,99 HRK 400,04 HRK
E PLURIBUS UNUM D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 194,83 HRK 1.103,93 HRK
E PLURIBUS UNUM D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 735,55 HRK 816,89 HRK
E PLURIBUS UNUM D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 475,18 HRK 535,80 HRK
E PLURIBUS UNUM D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 257,77 HRK 854,27 HRK
Ukupno 1.763,32 HRK 3.710,93 HRK