• Naziv: MARIJA RAŠETA
  • Naselje: Donji Lapac, 53250
  • Grad/Općina: Donji Lapac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIJA RAŠETA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 413,03 HRK 1.652,92 HRK
MARIJA RAŠETA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.980,64 HRK 2.322,64 HRK
MARIJA RAŠETA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.271,08 HRK 3.754,30 HRK
MARIJA RAŠETA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.091,39 HRK 2.408,07 HRK
MARIJA RAŠETA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.045,63 HRK 3.501,96 HRK
Ukupno 8.801,77 HRK 13.639,89 HRK