• Naziv: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „SJEVERNA ISTRA“
  • Naselje: Novigrad, 52466
  • Grad/Općina: Novigrad
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „SJEVERNA ISTRA“ EAFRD LEADER (CLLD) 2016 8.292,26 HRK 74.630,33 HRK
Ukupno 8.292,26 HRK 74.630,33 HRK