• Naziv: MARKO BLAŽEKOVIĆ
  • Naselje: Gračina, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKO BLAŽEKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 384,52 HRK 1.538,68 HRK
MARKO BLAŽEKOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 756,65 HRK 853,36 HRK
MARKO BLAŽEKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.091,54 HRK 2.322,78 HRK
MARKO BLAŽEKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.495,57 HRK 1.686,45 HRK
MARKO BLAŽEKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 991,72 HRK 3.286,29 HRK
MARKO BLAŽEKOVIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 2.581,57 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.301,57 HRK 9.687,56 HRK