• Naziv: ŠTEFANIJA HUZOR
  • Naselje: Jamarica, 44321
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTEFANIJA HUZOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 250,82 HRK 1.003,65 HRK
ŠTEFANIJA HUZOR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 530,15 HRK 3.004,25 HRK
ŠTEFANIJA HUZOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.364,16 HRK 1.514,99 HRK
ŠTEFANIJA HUZOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 884,77 HRK 997,68 HRK
ŠTEFANIJA HUZOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 646,95 HRK 2.143,52 HRK
Ukupno 3.676,85 HRK 8.664,09 HRK