• Naziv: IVAN ŠTOFAC
  • Naselje: Draganić, 47201
  • Grad/Općina: Draganić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN ŠTOFAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 276,96 HRK 1.108,53 HRK
IVAN ŠTOFAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.360,89 HRK 7.711,51 HRK
IVAN ŠTOFAC EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.557,80 HRK 1.756,55 HRK
IVAN ŠTOFAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.515,63 HRK 3.904,35 HRK
IVAN ŠTOFAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.271,10 HRK 2.561,06 HRK
IVAN ŠTOFAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 714,45 HRK 2.367,50 HRK
Ukupno 9.696,83 HRK 19.409,50 HRK