• Naziv: NIKOLA HEĆIMOVIĆ
  • Naselje: Lički Osik, 53201
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLA HEĆIMOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 403,02 HRK 1.612,91 HRK
NIKOLA HEĆIMOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 3.907,07 HRK 22.140,04 HRK
NIKOLA HEĆIMOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 5.034,13 HRK 5.676,73 HRK
NIKOLA HEĆIMOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.352,68 HRK 5.944,52 HRK
NIKOLA HEĆIMOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.457,76 HRK 3.899,15 HRK
NIKOLA HEĆIMOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.039,58 HRK 3.444,84 HRK
Ukupno 19.194,24 HRK 42.718,19 HRK