• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Krištanovec, 40315
  • Grad/Općina: Čakovec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 108,63 HRK 434,74 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 591,00 HRK 656,28 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 381,77 HRK 430,46 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 280,25 HRK 928,58 HRK
Ukupno 1.361,65 HRK 2.450,06 HRK